คะแนนโหวตรวม ณ ปัจจุบัน

37

กิจกรรมโหวตได้จบลงแล้ว ท่านสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad และ Power Bank ได้ที่ Facebook OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

การดู 129 ครั้ง

OTOP นวัตวิถี | บ้านท่าด่าน จ.ตรัง

Monday 29th of October 2018

VDO กิจกรรม Popular Vote