คะแนนโหวตรวม ณ ปัจจุบัน

64

กิจกรรมโหวตได้จบลงแล้ว ท่านสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad และ Power Bank ได้ที่ Facebook OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

การดู 125 ครั้ง

OTOP นวัตวิถี | บ้านบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

Monday 29th of October 2018

VDO กิจกรรม Popular Vote