คะแนนโหวตรวม ณ ปัจจุบัน

8

กิจกรรมโหวตได้จบลงแล้ว ท่านสามารถติดตามรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPad และ Power Bank ได้ที่ Facebook OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

การดู 416 ครั้ง

OTOP นวัตวิถี | บ้านนาป่าหนาด จ.เลย

Thursday 1st of November 2018

VDO กิจกรรม Popular Vote