OTOP นวัตวิถี

กิจกรรม Popular Vote

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโหวตวิดีโอได้ คลิปละ 1 ครั้ง และโหวตได้สูงสุด 20 คลิป

2. 1 โหวตจะเท่ากับ 1 คะแนน

3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเข้าสู่ระบบด้วย Facebook เพื่อร่วมกิจกรรมโหวต

4. ผู้ร่วมกิจกรรมโหวตที่โหวตให้กับวิดีโอที่มีผลการโหวตสูงสุด จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล iPad 9.7 นิ้ว ความจุ 128 GB (WIFI) จำนวน 1 รางวัล และ Power Bank ขนาด 20,000 mah จำนวน 10 รางวัล

5. กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 8:00 น. ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:00 น.

6. ประกาศรายชื่อผ่าน Facebook Fanpage: OTOP นวัตวิถี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยการสุ่มเลือกจากผู้ร่วมกิจกรรมในคลิปที่ได้รับผลโหวตสูงสุด